laser tag
laserowy paintball

wielki turniej

 
Zostań mistrzem Laser Zone i zgarnij tablet!


WIELKI TURNIEJ W LASER ZONE

18 - 24 marca 2013 r. w Laser Zone odbędzie się turniej laserowego paintballa.

Turniej przewidziany jest na 16 drużyn 4-osobowych. Turniej rozgrywany jest według zasad obowiązujących na mistrzostwach piłki nożnej, wyjaśnionych szczegółowo poniżej. Po ustaleniu grafika, każdy z uczestników zostanie powiadomiony telefonicznie, o której godzinie odbędzie się rozgrywka jego drużyny. Zapisać na turniej można się wyłącznie osobiście w Laser Zone (ul. Wilsona 30, Częstochowa)
zapisy trwają do 17 marca, lub do wyczerpania miejsc. Ilość miejsc jest ograniczona.
W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić pod numer: 531 325 005.

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY

I miejsce - 4 tablety z systemem Android 4.0
II miejsce -  4 dyski zewnętrzne 120 GB
III miejsce - 4 pendrive'y 16 GB


Wpisowe na turniej wynosi - 100 zł/osoba (GWARANTOWANE: 3 rozgrywki po 40 min. dla każdej drużyny,
dla połowy drużyn 4 rozgrywki, a dla 1/4 drużyn - 6 rozgrywek)


PRZEBIEG WIELKIEGO TURNIEJU LASER ZONE

Turniej rozgrywany jest według zasad obowiązujących na mistrzostwach piłki nożnej. 16 4-osobowych drużyn zostanie podzielone na 4 grupy.

I część turnieju - rozgrywki grupowe. Każda drużyna zagra z każdą drużyną ze swojej grupy. W obrębie każdej grupy odbędzie się 6 rozgrywek. Każda drużyna zagra przynajmniej 3 rozgrywki.
Część turniejowa odbędzie się 
18-22 marca o godz. 18:00 - 22:00. Wygrana rozgrywka to 1 punkt, przegrana - 0. Dwie drużyny z każdej grupy, które zdobyły największą ilość punktów przechodzą do ćwierćfinału.

II część turnieju - ćwierćfinały, półfinały, mały finał (gra o III miejsce) i finał odbędzie się 
23-24 marca o godz. 16:00 - 20:00. Obowiązuje zasada: przegrana drużyna - odpada (system pucharowy). 


Każdy uczestnik zobowiązany jest do zaakceptowania i podpisania 
regulaminu zamieszczonego poniżej.


REGULAMIN TURNIEJU W DNIACH 18-24 MARCA

1. Organizatorem Turnieju jest Laser Zone.

2. Każdego zawodnika obowiązuje główny regulamin Laser Zone dostępny w lokalu oraz na stronie internetowej http://laserzone.pl/pl/regulamin.

3. Zawodnicy podpisują się pod poniższym regulaminem, zaświadczając, iż zapoznali się z jego treścią, oraz że będą go przestrzegać.

4.
 Zawodnik, biorący udział w Turnieju, powinien się wcześniej wpisać osobiście na listę uczestników, w siedzibie Laser Zone (ul. Wilsona 30, Częstochowa), podać wszelkie dane wymagane przez Organizatora, oraz wpłacić wpisowe w wysokości 100 zł. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców. W przypadku niespełnienia powyższych warunków, nie zostaną dopuszczeni do turnieju. Wpisowe 100 zł nie podlega zwrotowi, w przypadku rezygnacji Uczestnika, niewynikającej z winy Organizatora.

5. Faza rozgrywek grupowych odbędzie się 18-22 marca o godz. 18:00 - 22:00, ćwierćfinały, półfinały, mały i duży finał - 23-24 marca o godz. 16:00 - 20:00. Każdy zawodnik zostanie poinformowany telefonicznie o godzinie, w której będzie grała jego drużyna.

6. Turniej rozgrywany jest według zasad obowiązujących na mistrzostwach piłki nożnej. Szczegółowy opis w/w zasad znajduje się na stronie http://laserzone.pl/pl/turniej

7. Turniej przewidziany jest na 16 4-osobowych drużyn (4 grupy po 4 drużyny). Każda drużyna zagra przynajmniej 3 rozgrywki, połowa drużyn 4 rozgrywki, a 1/4 drużyn - 6 rozgrywek.

8. Rozgrywki trwają po 40 minut, są podzielone na dwie 20-min. części. Odbywają się one w systemie DeathMatch, czyli drużyna na drużynę. Przywracanie do życia następuje poprzez powrót do bazy. W drugiej części rozgrywki, drużyny zamieniają się bazami. Do dyspozycji graczy są wszystkie rodzaje broni oraz apteczki (tylko w bazie domowej). Włączony jest również Friendly fire.

9. Na wypadek remisu przewidziana jest „Szybka gra” czyli 10-cio minutowa rozgrywka.

10. Rozgrywka, która została przerwana nie z winy zawodników może zostać powtórzona, w przypadku:
- wady sprzętu uniemożliwiającej dalszą grę,
- zdarzenia losowego (np. braknie prądu),
- poważnej kontuzji jednego z graczy,
- awarii systemu sterującego.

11. Zabrania się graczom uderzania przeciwników, wulgaryzmów i innych przejawów agresji. Takie zachowanie dyskwalifikuje całą drużynę. Obowiązuje zasada "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego".

12. Na czas turnieju zostanie powołany Sędzia, którego decyzje są niepodważalne i ostateczne.

13. Sędzia może wykluczyć pojedynczego zawodnika jeśli ten nagminnie łamie Regulamin Laser Zone oraz nie słucha poleceń osób upoważnionych. W takiej sytuacji drużyna kończy rozgrywkę w osłabieniu i karą dla zawodnika jest pauza w następnym meczu (jeśli drużyna przejdzie dalej).

14. Organizator zobowiązuje się do przygotowania sprzętu i hali na Turniej.

15. Organizator zobowiązuje się do wręczenia zwycięskim drużynom (I, II i III miejsce) nagród w postaci:
I miejsce - 4 tablety z systemem Android 4.0
II miejsce - 4 dyski zewnętrzne 120 GB
III miejsce - 4 pendrive'y 16 GB.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zredukowania liczby grup do 3 lub 2, lub do odwołania turnieju, w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej liczby Uczestników. Uczestnikom niebiorącym udziału w turnieju zostaną oddane pieniądze (wpisowe 100zł).